Allmängiltiga beredskapsmärken 1939 -1945 armén

BEREDSKAP

Detta beredskapsmärke, med texten BEREDSKAP, är av allmän natur och representerar den svenska beredskapen 1939-45. Det fanns i två utföranden, vit- och gulmetall. Westins svarade för tillverkningen.

KRIGSTJÄNSTGÖRING FÖR SVERIGE 1940

Detta beredskapsmärke togs fram 1940 och kan betraktas som allmängiltigt. Eftersom märket inte är allmänt förekommande, som är fallet med vissa andra, kan man utgå ifrån att det trots sin allmängiltighet representerade en ganska snäv krets av beredskapsmän under KRIGSTJÄNSTGÖRING FÖR SVERIGE . För vem det togs fram är inte känt. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke.

1940

En del av beredskapsmärkena var mer eller mindre allmänna. Detta var ett av dem. 1940 representerar beredskapsmän, sannolikt i armén detta år. Beredskapsmärket har tillverkats hos Westin.

PÅ VAKT

En del av beredskapsmärkena var av allmän natur. Detta var ett av dem. PÅ VAKT representerar beredskapsmän, sannolikt i armén att döma av uniformen. Beredskapsmärket har tillverkats hos Westin.

Mc-ordonnans 1943

En del av beredskapsmärkena var av allmän natur. Detta var ett av dem. Mcord 1943 representerar beredskapsmän, som någonstans i Krigsmakten tjänstgjorde som motorcykelordonnanser år 1943. En god gissning pekar dock mot ett arméförband. Beredskapsmärket har tillverkats hos Sporrong.

BEREDSKAPSTJÄNST I SVERIGE

Detta beredskapsmärke, med texten BEREDSKAPSTJÄNST I SVERIGE, är av allmän natur och representerar den svenska beredskapen. Av motivet att döma, en same, en ren och en fjälltopp, symboliserar det beredskapen i den norra delen av landet. Sporrong svarade för tillverkningen.

PÅ VAKT

Detta beredskapsmärke, med texten PÅ VAKT, är av allmän natur och representerar den svenska beredskapen på ett trevligt sätt - den behjälmade igelkotten. Tillverkat av papp - billigt men också förgängligt.

TORNEDALEN - PÅ VAKT 1940

Detta beredskapsmärke är allmänt hållet och representerar den svenska beredskapen i TORNEDALEN 1940. En soldat på post under gnistrande norrsken utstrålar beslutsamhet i en osäker tid. Vilket arméförband, som tagit fram detta märke är inte bekant. Sporrong svarade för tillverkningen.

PÅ VAKT 1940

Detta beredskapsmärke, med texten PÅ VAKT 1940, är av allmän natur och representerar den svenska beredskapen på ett trevligt sätt. Märket är tredimensionellt, ovanligt och sannolikt av lokal tillverkning.

Tillbaka till huvudsidan