Allmängiltiga beredskapsmärken 1939 - 1945 marinen

PÅ VAKT

En del av beredskapsmärkena var av allmän natur. Detta var ett av dem. PÅ VAKT representerar beredskapsmän, sannolikt i marinen att döma av uniformen. Beredskapsmärket har tillverkats hos Westin.

Tillbaka till huvudsidan