Civilförsvaret 1939 - 1945

RIKSLUFTSKYDDSFÖRBUNDET

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”.

Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ. Riksluftskyddsförbundet lät framställa dess märke hos Sporrong.

RIKSLUFTSKYDDSFÖRBUNDET

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”.

Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ. Detta märke är sannolikt en äldre variant av föregående märke. Riksluftskyddsförbundet lät framställa detta märke hos Westins.

HEMSKYDDSLEDARE I HÄLSINGBORG

Ett märke som tilldelades dem som genomgått föreskriven utbildning och i HÄLSINGBORG utnämnts till HEMSKYDDSLEDARE. Under de första tio åren utbildades 900 000 personer i hemskyddstjänstens olika grenar.

År 1939 fanns det 400 lokala föreningar anslutna till Centralförbundet för civilt luftskydd. Sporrong tillverkade Hälsingborgs märke.

LUFTSKYDD

Sannolikt ett kampanjmärke för luftskyddsutbildning. Sporrong stod för tillverkningen.

FÖR LUFTSKYDDET

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”.

Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ. Detta är ett propagandamärke FÖR LUFTSKYDDET, som togs fram av Norrköpings Luftskyddsförening.

Den 1. september 1939 fanns 400 lokala luftskyddsföreningar med ca 160 000 medlemmar. Detta märke framställdes hos Sporrong.

SPÅNGA LUFTSKYDDSFÖRENING

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”.

Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ. Detta är ett medlemsmärke, som togs fram av Spånga Luftskyddsförening.

Den 1. september 1939 fanns 400 lokala luftskyddsföreningar med ca 160 000 medlemmar.

HÄLSINGBORGS LUFTSKYDDSFÖRENING

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”.

Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ. Detta är ett medlemsmärke, som togs fram av Hälsingborgs Luftskyddsförening.

Den 1. september 1939 fanns 400 lokala luftskyddsföreningar med ca 160 000 medlemmar.

Luftskyddsövningarna i Göteborg 1937

Ursprunget till detta propagandamärke är de luftskyddsövningar som hölls i Göteborg 1937. Vem som erhöll detta propagandamärke är okänt, men bör vara de som på något sätt deltog i dessa övningar. Att den förödande luftkrigföringen i Abessinien och Spanien gjort ett djupt intryck på den svenska statsmakten råder ingen tvekan. Övningsmyndigheten lät tillverka detta propagandamärke hos Sporrong.  

BROMMA LUFTSKYDDSFÖRENING

1937 beslöts att bilda ett riksluftskyddsförbund, som kom att heta Sveriges Centralförbund för civilt luftskydd. Förbundets huvuduppgift skulle vara att ”väcka och bibehålla förståelsen för det civila luftskyddets nödvändighet, möjligheter och krav”. Då hade redan tidigare, under 1935-36, lokala luftskyddsföreningar bildats på olika håll och på enskilda initiativ.

Bromma luftskyddsförening bildades hösten 1938 på initiativ av Gustav Palmblad, ordförande i Ulvsunda villaägareförening, och var 1939 landets största med 8000 medlemmar, ett år senare ca 15000. Under 1940 utbildades 3000 personer i brandtjänst och 2400 i samarittjänst. Att så många strömmade till kan sannolikt förklaras med närheten till Bromma flygplats, då Sveriges största, samt närheten till huvudstaden - båda exklusiva mål för en angripare.

Detta är ett medlemsmärke, som togs fram av Bromma luftskyddsförening. Sporrong svarade för tillverkningen.

Tillbaka till huvudsidan