Flygvapenförband 1939 - 1945

F 2 1942

Detta beredskapsmärke, F 2 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Roslagens flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 3 1940

Våren 1940 nyuppsattes F 3:s fjärde division, fjärrspaningsdivisionen, med B3:or - ursprungligen detacherade från F 1. Ur F 3 (Kungl. Östgöta flygflottilj) baserades 4. divisionen på Ljungbyhed den 9. april 1940. Detta var det första flygförbandet, jämte 2. divisionen F 1, som baserades till södra Sverige i samband med den tyska inmarschen i Danmark och Norge. Fjärrspaningsdivisionen tillfördes i december 1940 nylevererade S16 (Caproni). Personalen vid F 3 lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

F 3 1942

Detta beredskapsmärke, F 3 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Östgöta flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 4 FRÖSÖN 1939

I september 1939 baserades i Karlsborg två divisioner ur F 4 med B4:or. Dessa ingick i den s k flygeskadern under befäl av flygstabs- och eskaderchefen Bengt G:son Nordensköld. Hemma på Frösön kunde detta beredskapsmärke, F 4 FRÖSÖN 1939, förmodligen inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Jämtlands flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 4 1942

Detta beredskapsmärke, F 4 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Jämtlands flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

FLYGKRIGSKOLAN 1943

Detta beredskapsmärke, FKS 1943, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Flygkrigskolan) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 6 1941

F 6 (Kungl. Västgöta flygflottilj) beväpnades 1941 med B 5, som var en licenstillverkad Northrop 8 A-1.  F 6 och F 4 på Frösön fick de första leveranserna. Personalen vid F 6 lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

F 7 1942

Detta beredskapsmärke, F 7 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Skaraborgs flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 7 1942

F 7 (Kungl. Skaraborgs flygflottilj) var beväpnad med SAAB B17 1942. Personalen vid F 7 lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

3. divisionen F 9 1944

Detta beredskapsmärke, 3. divisionen F 9 1944, lät divisionspersonalen vid 3. div F 9 (Kungl. Göta flygflottilj) tillverka hos Palm & Co i Göteborg. Den stridsberedda getingen var divisionens symbol. Under denna tid var kapten Olof Ahlström divisionschef och flottiljen beväpnad med det helsvenska J 22.

4. divisionen F 9 - 14/11-1944—10/11-1945

Detta beredskapsmärke, 4. divisionen F 9 1944-45, lät divisionspersonalen vid 4. div F 9 (Kungl. Göta flygflottilj) tillverka hos Palm & Co i Göteborg. Under denna tid var löjtnant Gunnar Lindelöf divisionschef och flottiljen beväpnad med det helsvenska J 22.

F 9 MARKSTRIDARE 44-45

Detta beredskapsmärke, F 9 markstridare 1944-45 med de korslagda gevären, som var trupputbildarnas facktecken, lät dåvarande markstridare vid F 9 (Kungl. Göta flygflottilj) tillverka hos Palm & Co i Göteborg.

F 10 idrottsförening 1941

Detta beredskapsmärke, F 10 IF, togs fram 1941, året efter att flottiljen uppsattes på Bulltofta i Malmö. Man lade stor vikt vid fysisk träning och den personliga spänsten och lät bilda idrottsföreningen. F 10, eller den 10. flygflottiljen, som den ursprungligen benämndes började uppsättas den 1. november 1940. Man beväpnades då med ålderstigna J8:or. Idrottsföreningen tillverkade detta märke hos Westins.

 

F 21 1942

Detta beredskapsmärke, F 21 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flygbaskårens (Kungl. Norrbottens flygbaskår) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 3 1941

F 3 (Kungl. Östgöta flygflottilj). Personalen vid F 3 lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

F 7 1940

F 7 (Kungl. Skaraborgs flygflottilj), en medeltung bombflottilj, började uppsättas den 1. juli 1940. I november samma år mottogs de första B16 (Caproni), men leveransförseningar medförde att resten av B16-planen mottogs först våren 1941. Personalen vid F 7 lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

F 1 1942

Detta beredskapsmärke, F 1 1942, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Västmanlands flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 6 1943

Detta beredskapsmärke, F 6 1943, kunde inköpas för en billig peng vid flottiljens (Kungl. Västgöta flygflottilj) marketenteri. Märket var avsett att bäras vid de få tillfällen civil klädsel var tillåten.

F 7 1940

F 7 (Kungl. Skaraborgs flygflottilj), en medeltung bombflottilj, började uppsättas den 1. juli 1940. I november samma år mottogs de första B16 (Caproni), men leveransförseningar medförde att resten av B16-planen mottogs först våren 1941. Personalen vid F 7 lät tillverka detta beredskapsmärke.

Tillbaka till huvudsidan