Flygvapnet övrigt 1939 - 1945

VUK 42-43 – Värnpliktig Underofficers Kurs

Detta beredskapsmärke, VUK 42-43, lät de värnpliktiga som genomgick underofficersutbildning 1942-43 tillverka i förgyllt silver. Utbildningen var sannolikt förlagd till Flygvapnets Centrala Skolor i Västerås. Sporrong svarade för tillverkningen.

Tillbaka till huvudsidan