Försvarsföreningar 1939 - 1945

LIDKÖPINGS MED OMNEJD LUFTVÄRNSFÖRENING

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var Lidköpings med omnejd luftvärnsförening. Insamlingar av frivilliga medel för inköp av luftvärn till hemortens försvar pågick våren 1938 och fortsatte sedan intill år 1941.

Betjäning av denna gåvomateriel för försvaret av hemorten skulle ske genom luftvärnets försorg.

Norrköpings luftvärnsförening

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var NLvF - Norrköpings luftvärnsförening. Insamlingar av frivilliga medel för inköp av luftvärn till hemortens försvar pågick våren 1938 och fortsatte sedan intill år 1941.

Betjäning av denna gåvomateriel för försvaret av hemorten skulle ske genom luftvärnets försorg. Sporrong tillverkade norrköpingsmärket.

S.O.L.F - för luftvärnet

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var S.O.L.F - S.O. luftvärnsförening - en okänd luftvärnsförening, som möjligen skulle kunna stå för StockholmsOmrådets LuftvärnsFörening. Insamlingar av frivilliga medel för inköp av luftvärn till hemortens försvar pågick våren 1938 och fortsatte sedan intill år 1941.

Betjäning av denna gåvomateriel för försvaret av hemorten skulle ske genom luftvärnets försorg. Westins tillverkade detta märke.  

Blekinge luftvärnsförening

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var BLF - Blekinge luftvärnsförening. Insamlingar av frivilliga medel för inköp av luftvärn till hemortens försvar pågick våren 1938 och fortsatte sedan intill år 1941.

Betjäning av denna gåvomateriel för försvaret av hemorten skulle ske genom luftvärnets försorg. Sporrong tillverkade detta märke.

Bofors luftvärnsförening

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var Bofors luftvärnsförening, som bildades i januari 1938. Syftet var att tillvarata intresset rörande luftförsvaret av det viktiga Bofors och Karlskoga. Föreningens grundare och förste ordförande var kapten Bertil Boström.

Sammanlagt ingick mer än 30 pjäser i Bofors luftförsvar, som till stor del betjänades av personal ur Bofors luftvärnsförening. Föreningen är än idag verksam och detta beredskapsmärke togs fram för dess medlemmar.

Stockholms luftvärnsförening

Redan 1926 bildades Stockholms luftvärnsförening och den var en utbildningsorganisation, som utbildade luftvärnspersonal i stockholmsområdet. I slutet av 1930-talet växte föreningen kraftigt och 1939 hade föreningen 4600 medlemmar.

När Stockholms luftvärn organiserades i september 1939 var bristen på aktivt befäl och reservbefäl stor. Men tack vare det frivilligt utbildade befälet kunde luftvärnsförbanden bringas att fungera. Under hela beredskapstiden tjänstgjorde föreningsmedlemmar i viktiga befattningar inom de krigsorganiserade förbanden.

Sporrong tillverkade detta märke.

Falkenbergs luftskydd

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, men även mera löst sammansatta organisationer för att främja ortens luftskydd bildades. Falkenbergs luftskydd var ett resultat av att en luftvärnskommitté bildades i februari 1940. Målet var en penninginsamling för att kunna köpa luftvärnspjäser till stadens försvar. Falkenbergs tidning organiserade en grupp frivilliga, som sålde särskilda luftvärnsnålar (se bild) för en krona styck.

Det sammanlagda, insamlade beloppet, drygt 40.000 kronor, räckte till två 20 mm automatkanoner för skydd av staden.

LLF - Linköpingsortens luftvärnsförening

Under slutet av 1930-talet bildades ett antal luftvärnsföreningar, en av dessa var LLF - Linköpingsortens luftvärnsförening. Insamlingar av frivilliga medel för inköp av luftvärn till hemortens försvar pågick våren 1938 och fortsatte sedan intill år 1941.

Betjäning av denna gåvomateriel för försvaret av hemorten skulle ske genom luftvärnets försorg. Westin tillverkade detta märke.

Tillbaka till huvudsidan