Hemvärn och driftvärn 1939 - 1945

FÖR HEM OCH HÄRD

Den 29 maj 1940 beslöt riksdagen att ett riksomfattande hemvärn skulle organiseras. Hemvärnet skulle rekryteras på frivillig väg bland icke krigstjänstskyldiga manliga medborgare och användas för hemortens omedelbara skydd. Främst tänkte man på risken för luftlandsättning av militär trupp. Detta beredskapsmärke FÖR HEM OCH HÄRD illustrerar tydligt hemvärnets uppgift. Dess baksida är graverad 1941 och framställdes hos Sporrong.

SYDKRAFT 1940

Redan under 1940 började man vid vattenfallsverket, postverket och telegrafverket bilda särskilda hemvärnsförband, rekryterade med anställda och avsedda att skydda verkens anläggningar. Privata kraftföretag, i detta fall SYDKRAFT, följde exemplen och organiserade ett verkshemvärn. 1940 lät man Westins framställa detta beredskapsmärke, avsett för personalen.

S 1/4 1940 - obekant kraftföretag

Redan under 1940 började man vid vattenfallsverket, postverket och telegrafverket bilda särskilda hemvärnsförband, rekryterade med anställda och avsedda att skydda verkens anläggningar. Privata kraftföretag, i detta fall ett obekant kraftföretag, följde exemplen och organiserade ett industrihemvärn. 1940 lät man Lagerströms framställa detta beredskapsmärke, avsett för personalen.

SJV 1940 - Sandvikens Jernverk

Redan under 1940 började man vid krigsviktiga industrier bilda särskilda hemvärnsförband, rekryterade med anställda och avsedda att skydda produktionsanläggningarna. Sandvikens Jernverk organiserade hemvärn 1940 och sannolikt härrör detta märke från detta industrihemvärn. Man lät Sporrong framställa detta beredskapsmärke avsett för hemvärnspersonalen.

SJV 1941 - Sandvikens Jernverk

Redan under 1940 började man vid krigsviktiga industrier bilda särskilda hemvärnsförband, rekryterade med anställda och avsedda att skydda produktionsanläggningarna. Sandvikens Jernverk organiserade hemvärn och sannolikt härrör detta märke från detta industrihemvärn år 1941. Man lät Sporrong framställa detta beredskapsmärke avsett för hemvärnspersonalen.

Tillbaka till huvudsidan