Intendenturförband 1939 - 1945

Fältpost 47005 - 1939-45 - SPKK

Intendenturtrupperna organiserade intendenturkompanierna, såväl i fred som under krig, och dessa svarade för förplägnadstjänsten. Fp 47005 representerade under beredskapen bl a  7. intkomp (uppsatt av Int 3 i Boden) under tiden 1. januari till 31. juli 1941 och 25. intkomp (uppsatt av Int 1 i Stockholm) under tiden 1. augusti till maj 1945. SPKK står sannolikt för slakteriplutonernas kamratklubb. Detta beredskapsmärke har tillverkats av Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan