Kustartilleriet 1939 - 1945

Fältpost 90145 FF 1941

Fältpost 90145 är ett beredskapsmärke som representerade de marina förband, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) 1941 ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade spärren Björkö. Spärren byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Fältpost 90230 FF 1942

Fältpost 90230 är ett beredskapsmärke som representerade det marina förband, som under under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) 1942 ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade marinspärren Nya Varvet. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Minne från marinpost 2330 FF 1944

Marinpost 2330 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) år 1944 representerade förbandet, som ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade batteri Björkö. Spärren byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Marinpost 1013

Marinpost 1013 är ett beredskapsmärke, som representerade förbandet som bemannade batteri Styrsö och som ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar. Batteriet färdigställdes 1940 och bestyckades med två 15,2 cm pjäser. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Minne från marinpost 3763 FF 1942

Marinpost 3763 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) år 1942 representerade förbandet, som ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade spärren Björkö. Spärren byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Fältpost 90217

Detta beredskapsmärke representerar fältpost 90217, som var ett marinförband och utgjorde spärrstaben MDÖ (marindistrikt Öresund). Personalen i spärrstaben lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Fältpost 90145 FF 1940

Fältpost 90145 är ett beredskapsmärke som representerade de marina förband, som under under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) 1940 ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade spärren Björkö. Spärren byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Fältpost 90145 FF 1942

Fältpost 90145 är ett beredskapsmärke som representerade de marina förband, som under under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) 1942 ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade spärren Björkö. Spärren byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

MS (Mällsten) 1940-41

MS 1940 - 41 är ett beredskapsmärke som representerade det marina förband, som 1940-41 var förlagt och betjänade Spärren Mällsten utanför Nynäshamn i Stockholms södra skärgård. Spärren omfattade 1941 Mällsten 1-3, Vallringen, Värnviksudd, Nåttarö Hals, Gjusskär, Yttre Gården, Strömskär, Norra Stegholmen och Järflotta. Batteriet Mällsten 1 var 1940-1941 bestyckat med tre 15,2 cm pjäser. Förbandet ingick i Stockholms kustartilleriförsvar och dess personal lät tillverka detta märke.

Minne från marinpost 2330 FF 1945

Marinpost 2330 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) år 1945 representerade förbandet, som bemannade batteri Björkö. Batteriet ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar, byggdes under åren 1940-1942 och  bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen. Märket har sannolikt tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

MS (Mällsten) 1941

MS 1941 är ett beredskapsmärke som representerade det marina förband, som 1941 var förlagt och betjänade Spärren Mällsten utanför Nynäshamn i Stockholms södra skärgård. Spärren omfattade 1941 Mällsten 1-3, Vallringen, Värnviksudd, Nåttarö Hals, Gjusskär, Yttre Gården, Strömskär och Norra Stegholmen. Batteriet Mällsten 1 var 1941 bestyckat med tre 15,2 cm pjäser. Förbandet ingick i Stockholms kustartilleriförsvar och dess personal lät tillverka detta märke.

Minne - marinpost 3500 - 1944

Marinpost 3500 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen år 1944 representerade det förband, som bemannade spärren Söderarm i Stockholms norra skärgård. Spärren omfattade Söderarm, Hamnskär, Karskär, Långskär, Lerskär och Otterkobben. Batteriet på Söderarm var 1940 bestyckat med tre 15,2 cm pjäser. Förbandet ingick i Stockholms kustartilleriförsvar. Personalen lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

Minne från marinpost 2330 FF 1943

Marinpost 2330 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) år 1943 representerade förbandet, som ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade batteri Björkö. Batteriet byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen.Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

Minne från marinpost 2330 FF 1944

Marinpost 2330 är ett beredskapsmärke, som under den förstärkta försvarsberedskapen (FF) år 1944 representerade förbandet, som ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar och bemannade batteri Björkö. Batteriet byggdes under åren 1940-1942 och bestyckades med fyra boforspjäser m/40. Primäruppgiften var att skydda inloppet till Göteborg, sekundäruppgiften var beskjutning av landmål i göteborgsriktningen.Märket har tillverkats av Palm & Co i Göteborg.

KA 1 - Singö 1940

KA 1 - Singö 1940 är ett beredskapsmärke som representerade det marina detachement, som 1940 etablerades av Stockholms kustartilleriförsvar på Singö, en ö i Stockholms norra skärgård. Detachement S (Singö), som bestod av rörliga förband, grupperades på södra Singö vid Svartklubbens fyr. Under löjtnant Johan Kleens befäl påbörjades arbetena för att etablera förbanden som fasta. Spärren Singö var därmed påbörjad och dess uppgift var att skydda neutralitetsledens norra inlopp i Öregrunds skärgård. Förbandet ingick i Stockholms kustartilleriförsvar och dess personal lät tillverka detta märke hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan