Oidentifierade beredskapsmärken 1939 - 1945 marinen

K.F.G. 1942 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. K.F.G. (Kamratföreningen G?) 1942 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något marinförband år 1942. Vilken är obekant.

KK 41 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. KK 41 (Kamratklubben 41) representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något marinförband år 1941. Vilken är inte känt. Av märkesmotivet att döma, ett fyrtorn, är det troligt att upphovsmännen tillbringade sin beredskapstjänst på vakt i kustbandet år 1941. Sporrong tillverkade märket.

DELFIN 9/2 1944 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. DELFIN 9/2 1944 representerar sannolikt en snäv krets av beredskapsmän i något marinförband år 1944. Vilken är obekant. Sporrong tillverkade märket.

Tillbaka till huvudsidan