Propaganda 1939 - 1945

EN SVENSK TIGER

En Svensk Tiger - den kanske mest kända av alla beredskapssymboler. En Svensk Tiger, tecknad av Bertil Almqvist på uppdrag av Statens Informationsstyrelse 1941. Symbol och devis framställdes som affisch, plakat och som här, ett propagandamärke - JAG TIGER, som skulle bäras på rockslaget.

Det tillkom med anledning av statsmakternas uppmaning till allmänheten att hålla tand för tunga – att inte prata bredvid mun om vad man visste om de åtgärder, som vidtogs i beredskapshänseende. Märket är av enkelt utförande – pressad och litograferad plåt.

ALLVARSTID kräver samhällsanda, vaksamhet, tystnad

Ett beredskapsmärke som togs fram på uppdrag av Statens Informationsstyrelse. Budskapet framställdes som affisch, plakat och som här, ett propagandamärke. Allvarstid kräver samhällsanda vaksamhet tystnad var den statliga beredskapspropagandans stående paroll. Detta beredskapsmärke tillverkades av Sporrong.

FÄLTJULKLAPPEN 1944

Detta beredskapsmärke togs fram för den personal, som arbetade inom organisationen FÄLTJULKLAPPEN år 1944. 1940 hade FÄLTJULKLAPPEN startats av Morgon-Tidningen på initiativ av landstormsmannen Arthur Johansson.

Syftet var att ordna med någon form av julklappar att delas ut därute i de många förläggningarna, inte minst vid de smärre och ensligt belägna längs våra gränser.

En kommitté bildades bestående av representanter för Landsorganisationen, Kooperativa Förbundet, Sveriges Köpmannaförbund, Svenska Arbetsgivareföreningen, Morgon-Tidningen och Kronprinsessans gåvokommitté. Efterhand tillkom ytterligare organisationer.

Fältjulklapparna var föremål för insamlingar och dess mål var att ge fältjulklappar till i beredskapstjänst inkallade värnpliktiga samt frivillig personal. Lottorna deltog där så var möjligt i utdelningen av fältjulklapparna under julhelgen. Under åren 1940-1945 insamlades penningmedel uppgående till drygt 3.1 miljoner kronor. Det räckte till 402.659 paket.

Mottot för Fältjulklappen 1944 var - "Din klapp, Ditt tack för fem års vakt".

Lagerströms tillverkade detta beredskapsmärke.

LUFTSKYDD

Sannolikt ett kampanjmärke för luftskyddsutbildning. Sporrong stod för tillverkningen.

För FÖRSVAR och ARBETE

När försvarslånen skulle tecknas anordnades medborgarmöten under parollen För FÖRSVAR och ARBETE. Sannolikt utdelades denna enkla pappersnål till mötesdeltagarna.

TREDJE FÖRSVARSLÅNET

Programmet för beredskap och rustningar kunde inte genomföras med tillgängliga statliga medel. Stora extra tillskott krävdes. Försvarslånen vände sig därför till allmänheten. Genom skicklig propaganda och utnyttjande av de s k personalteckningarna (varigenom en bestämd del av vecko- eller månadslönen användes för att betala försvarsobligationerna) lyckades man öka det individuella sparandet.

Det första försvarslånet lanserades den 25 april 1940 och sparklubbar på arbetsplatserna, företag och stora organisationer köpte obligationer. Miljoner strömmade in och när försäljningen avslutades den första november hade obligationer för nästan 800 miljoner sålts.

Det tredje försvarslånet gavs ut i början av 1942 och när försäljningen avslutades den 15 maj hade man uppnått 915 miljoner - 215 miljoner över det uppgivna på 700. Det tredje lånet blev också det sista.

RIKSMARSCHEN

Det starkaste uttrycket under beredskapen för svenskarnas vilja att hålla sig i form blev Riksmarschen. Den lanserades 1940 av Svenska Gångförbundet och upprepades flera år. De som gick en mil inom en generöst tilltagen tidsrymd fick riksmarschmärket i brons eller silver. Det skulle sitta ett märke på varje frisk svensks bröst. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke i brons.

Folklandskampen Sverige – Finland 1941

En landskamp, som arrangerades för befolkningen inom ramen för Riksmarschen med målsättningen att så många som möjligt skulle marschera en viss sträcka. Det övergripande målet var att stärka befolkningens hälsa. Herrar skulle gå 15 km, damer och ungdom 10.

Detta märke, FOLKLANDSKAMPEN SVERIGE-FINLAND 1941, erhöll alla som genomfört marschen. Poängen räknades i relation till ländernas folkmängd och Finland vann detta beredskapsevenemang med 1 507 111 deltagare mot Sveriges 1 008 352. Proportionell beräkning var således onödig. Sporrong svarade för tillverkningen av detta beredskapsmärke.

HUSMORSGYMNASTIKEN

1942 började Elly Löfstrand med sjutton deltagare på Zinkensdamms idrottsplats i Stockholm och hade efter ett år 4000. Husmodersgymnastiken spred sig landet runt och tillmättes stor betydelse som ett slags förebyggande hälsovård.

I tidningarna sågs bilder av grupper med damer i sina bästa år som leende hoppade jämfota i gröngräset. Sporrong framställde detta beredskapsmärke.

SVENSKA FLAGGANS DAG 6/6 1940

Denna nationaldag var den första efter andra världskrigets utbrott. För att stärka samhörigheten och manifestera landets oberoende anordnade man Svenska Flaggans Dag 1940 över hela landet - på Stockholms stadion under överinseende av landets kungligheter. Detta propagandamärke såldes denna dag.

SVENSKA FLAGGANS DAG 6/6 1943

Denna nationaldag var den fjärde efter andra världskrigets utbrott. För att stärka samhörigheten och manifestera landets oberoende anordnade man Svenska Flaggans Dag 1943 under devisen FRIHET ÄR DET BÄSTA TING över hela landet. Detta propagandamärke såldes denna dag.

STORA RIKSMARSCHEN 1943

Det starkaste uttrycket under beredskapen för svenskarnas vilja att hålla sig i form blev Riksmarschen. Den lanserades 1940 och upprepades flera år, bl a som STORA RIKSMARSCHEN 1943.

De som gick en mil inom en generöst tilltagen tidsrymd fick riksmarschmärket. Det skulle sitta ett märke på varje frisk svensks bröst. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke.

Okänt propagandamärke

Ursprunget till detta propagandamärke är okänt. Möjligen har det använts som ett insamlingsmärke för något försvarsändamål eller som entrémärke till något försvarsrelaterat evenemang.  

Luftskyddsövningarna i Göteborg 1937

Ursprunget till detta propagandamärke är de luftskyddsövningar som hölls i västsverige och särskilt i Göteborg i slutet av augusti 1937. Sammantaget utgjorde dessa den dittills största luftförsvarsövningen.

Vem som erhöll detta propagandamärke är okänt, men bör vara de som på något sätt deltog i dessa övningar. Att den förödande luftkrigföringen i Abessinien och Spanien gjort ett djupt intryck på den svenska statsmakten råder ingen tvekan. Övningsmyndigheten lät tillverka detta propagandamärke hos Sporrong.

SVERIGES FRIHET - VÅRT MÅL

Ett propagandamärke av okänt ursprung.

 

Riksskidmärket 1941 - I FÄDRENS SPÅR

Ett starkt uttryck under beredskapen för svenskarnas försvarsvilja var skidlöpningen. Riksskidmärket med devisen I FÄDRENS SPÅR instiftades 1940 och fick under beredskapsfebern 1941 och 1942 en enorm framgång med 217 000 respektive 120 000 godkända prov. Distansen 10 km skulle åkas på tiden 1.15 resp 1.30 för herrar resp damer.

Det var Skidfrämjandet och Svenska Skidförbundet, som lanserade en riksomfattande propaganda, kallad "Riksmarschen på skidor 1941" och som genomfördes under tiden 9-16 februari. Den som under vintern 1942 upprepade provet för bronsmärket erhöll som ett synligt bevis det nyinstiftade Riksskidmärket i silver. Skulptören Stig Blomberg komponerade det vackra och originella Riksskidmärket. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke.

Affisch riktad mot ungdomen av Gunnar Dahlin.

 

 

 

 

Affisch från 1942 efter förslag av Curt Blixt, Stockholm

Okänt propagandamärke

Ursprunget till detta propagandamärke är okänt. Möjligen har det använts som ett insamlingsmärke för något försvarsändamål - lottornas dag eller liknande - eller som entrémärke till något försvarsrelaterat evenemang.  

RIKSMARSCHEN

Det starkaste uttrycket under beredskapen för svenskarnas vilja att hålla sig i form blev Riksmarschen. Den lanserades 1940 av Svenska Gångförbundet och upprepades flera år. De som gick en mil inom en generöst tilltagen tidsrymd fick riksmarschmärket i brons eller silver. Det skulle sitta ett märke på varje frisk svensks bröst. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke i silver.

FRIHETENS VÄRN

Ett starkt uttryck under beredskapen för svenskarnas försvarsvilja var skyttet. Skidskyttemärket med devisen FRIHETENS VÄRN instiftades 1940 av Svenska Dagbladet för att stimulera skid- och skytteintresset. Tack vare de stränga vintrarna 1940-42 fick det stor popularitet även i mellersta och södra Sverige.

Märket kunde erövras i brons, silver och guld och har sammanlagt t o m 1945 utdelats i 265 000 exemplar. Sporrong tillverkade detta beredskapsmärke i brons.

Tillbaka till huvudsidan