Skolförband 1939 - 1945

VIII. skolbataljonen Växjö 1941

Detta beredskapsmärke representerar VIII. skolbataljonen Växjö 1941, som var Södra militärområdets skolbataljon med uppgift att utbilda landstormsbefäl. Bataljonen var förlagd till Växjö under befäl av major Gunnar Torpson, I 7. Personalen i skolbataljonen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Skolkompaniet 1942 - I 1, I 4, I 8, I 10, M

1941 beslutades att krigsmakten skulle utbilda fältpoliskompanier. Utgångspunkten för antal organiserade förband var att varje större operativ enhet samt militärområdena krävde var sitt kompani. Med tio fördelningar, fem militärområden, Övre Norrlands respektive Gotlands trupper innebar detta 17 kompanier. Om en omorganisation till brigader skedde föreslogs att dessa skulle tilldelas var sin självständig fältpolispluton.

Det första kompaniet avsågs utbildas för IV. arméfördelningen med början i juni 1941 och fördelningens fem infanteriregementen skulle vardera ta ut 26 man. I början av juni 1941 gav arméstaben order om att utbildningen skulle äga rum i Leksand.

Utbildningen av den fjärde omgången skolkompanier, avsedda för I. respektive IV. arméfördelningarna, påbörjades i mars 1942 i Hörby och Leksand.

Detta beredskapsmärke, SKOLKOMP 1942,  härrör från den fjärde utbildningsomgången i Leksand. Manskap för den IV. fördelningens behov kom från I 1, I 4, I 8, I 10 och M (marinen). Kompaniet lät Sporrong tillverka detta beredskapsmärke.

 

Tillbaka till huvudsidan