Tveksamma 1939 - 1945

Under denna rubrik ryms sådana märken, som är tveksamma. D v s märken som inte med säkerhet har med beredskapen att göra, vare sig direkt eller indirekt. Dessa märken kan flyttas till andra kategorier om samband med beredskapen kan påvisas. Beredskapsmärken kunde vara kryptiskt utformade och mer eller mindre fantasifulla.

FULLMÅNEN 1945

Ett fantasirikt märke, som kan ha med beredskapen att göra. FULLMÅNEN kan vara någon form av täcknamn med militär anknytning, men också en studentikos benämning på en akademisk sammanslutning. Årtalet 1945 är dock intressant.

Detta är inget beredskapsmärke - Fullmånen var ett privat sällskap i trakten av Linköping.

SGD 1940

Ett obekant märke vars årtal 1940 är intressant. SGD kan dock stå för vad som helst.

LUPPIO - RUSKOLA "Pi" 1940-1941

LUPPIO och RUSKOLA är samhällen i Tornedalen där beredskapsförband var förlagda i stort sett under hela beredskapstiden. Årtalen 1940-1941 är intressanta i sammanhanget. Symbolen "pi" i märkets mitt står sannolikt för pionjär. Ett förband med pionjäruppgifter, möjligen en pionjärpluton i ett infanteriförband, var under någon tid dessa år grupperad vid dessa båda samhällen. Westins svarade för tillverkningen.

K.N.O. 17/2 1943

Ett obekant märke vars årtal 1943 är intressant. K.N.O. kan dock stå för vad som helst. Sporrong framställde detta märke.

K-F-T-G 12/5 1944

Ett obekant märke vars årtal 1944 är intressant. Gravyren K-F-T-G 12/5 1944 skulle kunna stå för Kamrat Föreningen Träng Gubbarna.

A 10/Lv 2 - 4. fördelningsluftvärnsautomatkanonkompaniet

Östgöta luftvärnsregemente (A 10) sätts upp i Linköping under 1939. Den 1 augusti 1941 organiserade regementet - avsedda för fältluftvärnet - två kårluftvärns- divisioner och sex fördelningsluftvärnsautomatkanonkompanier - däribland 4. fördelningsluftvärnsautomatkanonkompaniet. Den 1 oktober 1942 bröts luftvärnet ut ur artilleriet och blev eget truppslag.  A 10 blev Lv 2 och organiserades på tre divisioner och officersaspirantskola. I maj 1943 tillkom en fjärde division - studentdivisionen - i vilken aspirantskolan ingick.

Detta beredskapsmärke har dock en något oklar bakgrund. Skölden med lejonhuvudet i märkets centrum är Linköpings sigill och stadsvapen och pekar tvivelsutan på A 10/Lv 2 i denna stad. Kompaniets personal lät Lagerströms tillverka märket.

LBV 1940

Ett obekant märke vars årtal 1940 är intressant. LBV kan dock stå för vad som helst. Sporrong framställde detta märke.

Sp-41

Ett obekant märke vars årtal 1941 är intressant. Sp kan dock stå för vad som helst. Sporrong framställde detta märke.

 

KVG

Ett obekant märke med en brinnande granat som symbol. Skulle kunna representera ett artilleriförband eller möjligen I 4, som använde denna symbol. Versalerna KVG kan stå för vad som helst. Sporrong framställde detta märke.

Detta är inget beredskapsmärke - KVG har identifierats som Kamratföreningen Vaxholms Grenadjärer.

R

Ett obekant märke med  monogrammet R är snarlikt det monogram Kronobergs Regemente använder. Blixten kan innebära att märket varit avsett för signalpersonal. Sporrong framställde detta märke.

Detta är inget beredskapsmärke - R har identifierats som ett medlemsmärke för AB Radiotjänsts tjänstemannaförening.

  

U.K. -43

Obekant, men skulle kunna vara ett militärt kursmärke från 1943. Palm & Co i Göteborg svarade för tillverkningen.

Stab SK 1942 - ett anonymt beredskapsmärke

Många av beredskapsmärkena var mer eller mindre anonyma. Detta representerar den förra kategorin. stab SK 1942 representerar sannolikt en sportklubb i någon större stab. Vilken är inte känt. Sportklubben bildades 1942, men detta märke är framtaget långt senare, 1947 eller senare av Lagerströms i Mjölby. Möjligen har man haft ett tidigare märke, som tillverkats under beredskapstiden.

Detta är inget beredskapsmärke - stab SK har identifierats som ett medlemsmärke för Svenska Tändsticks AB (STAB) sportklubb. 

Tillbaka till huvudsidan